1.خودداری مردم ازخرید کالای قاچاق 2.برخورد جدی تر قضایی و انتظامیبا واردکنندگان کالای قاچاق3.هر2مورد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما