‎مصرف اب کشاورزی در ایران، چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی در همین بخش است؟1.بیست و دو درصد2.دوازده درصد‎

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما