?کدوم عامل در جلوگیری از ??توسعه قاچاق کالا موثرتره؟??1.خودداری مردم ازخرید کالای قاچاق ??2.برخورد جدی تر قضایی و انتظامی??با واردکنندگان کالای قاچاق??3.هر2مورد?

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما