یه روز یه تهرونیه با دوربینش رفت جنگبا این کارش هم حق قهرمانان رو ادا کرد هم حق مادران رواو کیست؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما